TIN TỨC - BÀI VIẾT

Home > Tin tức

Hướng dẫn Sinh viên đăng ký tài khoản và sử dụng

Hướng dẫn Sinh viên đăng ký tài khoản và sử dụng

Nhu cầu tuyển dụng lao động và sự dịch chuyển các nhóm ngành thời đại 4.0

Bà Tiêu Yến Trinh, Tổng giám đốc Talentnet Corporation trong buổi chia sẻ với các bạn sinh viên HIU

Mỗi sinh viên hãy là CEO của cuộc đời mình

Ông Trần Xuân Hải, CEO Công ty Missionizer đã gửi đến các bạn sinh viên trong chương trinh Điểm hẹn Doanh nhân

Sinh viên Quản trị Khách sạn HIU thực tập tại Nhật

Sinh viên Quản trị Khách sạn HIU chia sẻ những điều thú vị trong kỳ thực tập tại Nhật

Thêm cơ hội thực tập hưởng lương tại Nhật cho sinh viên HIU

Lễ ký kết hợp tác giữa HIU và Hiệp hội Văn hóa Lễ nghi ứng xử Nhật Bản